[BT下载]美人鱼[国粤中字]Mermaid 2016 2D+3D Blu-ray 1080p AVC TrueHD 5.1-TTG 42.75GB

[蓝光原盘] [BT下载]美人鱼[国粤中字]Mermaid 2016 2D+3D Blu-ray 1080p AVC TrueHD 5.1-TTG 42.75GB 4158次影评


查看详情

[BT下载]美人鱼[国粤中字]Mermaid 2016 2D+3D Blu-ray 1080p AVC TrueHD 5.1-TTG 42.75GB
[BT下载]疯狂动物城 Zootopia.2016.3D.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA7.1-MTeam 44GB

[蓝光原盘] [BT下载]疯狂动物城 Zootopia.2016.3D.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA7.1-MTeam 44GB 3513次影评


查看详情

[BT下载]疯狂动物城 Zootopia.2016.3D.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA7.1-MTeam 44GB
[BT下载]亡界之门/鬼门开 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 28.28GB

[蓝光原盘] [BT下载]亡界之门/鬼门开 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 28.28GB 3031次影评


查看详情

[BT下载]亡界之门/鬼门开 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 28.28GB
[BT下载]疯狂动物城[3D原盘]Zootopia.2016.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 44GB

[蓝光原盘] [BT下载]疯狂动物城[3D原盘]Zootopia.2016.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 44GB 2392次影评


查看详情

[BT下载]疯狂动物城[3D原盘]Zootopia.2016.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 44GB
[BT下载]怒海救援[3D原盘]The.Finest.Hours.2016.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HR.7.1-RARBG 34GB

[蓝光原盘] [BT下载]怒海救援[3D原盘]The.Finest.Hours.2016.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HR.7.1-RARBG 34GB 2985次影评


查看详情

[BT下载]怒海救援[3D原盘]The.Finest.Hours.2016.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HR.7.1-RARBG 34GB
[BT下载]凯撒万岁 Hail.Caesar.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 39.6GB

[蓝光原盘] [BT下载]凯撒万岁 Hail.Caesar.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 39.6GB 2783次影评


查看详情

[BT下载]凯撒万岁 Hail.Caesar.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 39.6GB
[BT下载]欢闹父子情/确认 The.Confirmation.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 19.9GB

[蓝光原盘] [BT下载]欢闹父子情/确认 The.Confirmation.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 19.9GB 1768次影评


查看详情

[BT下载]欢闹父子情/确认 The.Confirmation.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 19.9GB
[BT下载]尽管雪落  2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT 18.89GB

[蓝光原盘] [BT下载]尽管雪落 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT 18.89GB 3075次影评


查看详情

[BT下载]尽管雪落 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT 18.89GB
[BT下载]危机13小时.2016.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 39.80G

[蓝光原盘] [BT下载]危机13小时.2016.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 39.80G 1484次影评


查看详情

[BT下载]危机13小时.2016.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 39.80G
[BT下载][五十度黑].Fifty.Shades.of.Black.2016.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA5.1-ABCD@TTG

[蓝光原盘] [BT下载][五十度黑].Fifty.Shades.of.Black.2016.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA5.1-ABCD@TTG 3262次影评


查看详情

[BT下载][五十度黑].Fifty.Shades.of.Black.2016.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA5.1-ABCD@TTG
[BT下载]疯狂动物城[DIY简繁]2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-Thor@HDSky 45.70G

[蓝光原盘] [BT下载]疯狂动物城[DIY简繁]2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-Thor@HDSky 45.70G 2084次影评


查看详情

[BT下载]疯狂动物城[DIY简繁]2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-Thor@HDSky 45.70G
[BT下载]神战:权力之眼[DIY简繁]2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-Thor@HDSky 46.40G

[蓝光原盘] [BT下载]神战:权力之眼[DIY简繁]2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-Thor@HDSky 46.40G 2637次影评


查看详情

[BT下载]神战:权力之眼[DIY简繁]2016 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-Thor@HDSky 46.40G
[BT下载]神战:权力之眼[DIY简繁]2016 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7 1-loongkee@MTeam 46.28G

[蓝光原盘] [BT下载]神战:权力之眼[DIY简繁]2016 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7 1-loongkee@MTeam 46.28G 2242次影评


查看详情

[BT下载]神战:权力之眼[DIY简繁]2016 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7 1-loongkee@MTeam 46.28G
[BT下载]单身指南[DIY简繁]2016 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-loongkee@MTeam 31.36G

[蓝光原盘] [BT下载]单身指南[DIY简繁]2016 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-loongkee@MTeam 31.36G 2256次影评


查看详情

[BT下载]单身指南[DIY简繁]2016 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-loongkee@MTeam 31.36G
[BT下载]奋斗的乔伊[台盤中字]Joy 2015 1080p TW Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1 -TTG 41.08G

[蓝光原盘] [BT下载]奋斗的乔伊[台盤中字]Joy 2015 1080p TW Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1 -TTG 41.08G 1775次影评


查看详情

[BT下载]奋斗的乔伊[台盤中字]Joy 2015 1080p TW Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1 -TTG 41.08G
[BT下载]神战:权力之眼[3D原盘]Gods.of.Egypt.2016.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HD.7.1-RARBG 45GB

[蓝光原盘] [BT下载]神战:权力之眼[3D原盘]Gods.of.Egypt.2016.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HD.7.1-RARBG 45GB 2334次影评


查看详情

[BT下载]神战:权力之眼[3D原盘]Gods.of.Egypt.2016.1080p.3D.BluRay.AVC.DTS-HD.7.1-RARBG 45GB
[BT下载]神战:权力之眼 Gods.of.Egypt.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 46.17GB

[蓝光原盘] [BT下载]神战:权力之眼 Gods.of.Egypt.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 46.17GB 1255次影评


查看详情

[BT下载]神战:权力之眼 Gods.of.Egypt.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 46.17GB
[BT下载]疯狂动物城 Zootopia.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 43.65GB

[蓝光原盘] [BT下载]疯狂动物城 Zootopia.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 43.65GB 2096次影评


查看详情

[BT下载]疯狂动物城 Zootopia.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 43.65GB
[BT下载]999/反恐999 	Triple.9.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 37GB

[蓝光原盘] [BT下载]999/反恐999 Triple.9.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 37GB 2110次影评


查看详情

[BT下载]999/反恐999 Triple.9.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 37GB
[BT下载]黑色闪电/奔跑吧,人生 Race.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 40GB

[蓝光原盘] [BT下载]黑色闪电/奔跑吧,人生 Race.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 40GB 2374次影评


查看详情

[BT下载]黑色闪电/奔跑吧,人生 Race.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 40GB
[BT下载]傲慢与偏见与僵尸 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 29GB

[蓝光原盘] [BT下载]傲慢与偏见与僵尸 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 29GB 1278次影评


查看详情

[BT下载]傲慢与偏见与僵尸 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 29GB
[BT下载]死侍[DIY简繁]Deadpool 2016 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7 1-TTG 43.48GB

[蓝光原盘] [BT下载]死侍[DIY简繁]Deadpool 2016 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7 1-TTG 43.48GB 6064次影评


查看详情

[BT下载]死侍[DIY简繁]Deadpool 2016 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7 1-TTG 43.48GB
[BT下载]怒海救援 The.Finest.Hours.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 39.6GB

[蓝光原盘] [BT下载]怒海救援 The.Finest.Hours.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 39.6GB 2019次影评


查看详情

[BT下载]怒海救援 The.Finest.Hours.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 39.6GB
[BT下载]超级名模2 Zoolander.2.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 35GB

[蓝光原盘] [BT下载]超级名模2 Zoolander.2.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 35GB 2459次影评


查看详情

[BT下载]超级名模2 Zoolander.2.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 35GB
[BT下载]单身指南 How.To.Be.Single.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 31GB

[蓝光原盘] [BT下载]单身指南 How.To.Be.Single.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 31GB 1927次影评


查看详情

[BT下载]单身指南 How.To.Be.Single.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 31GB
[BT下载]死侍 [CEE原盘中字] 2016 Blu-ray CEE 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-HDCLUB 45.92G

[蓝光原盘] [BT下载]死侍 [CEE原盘中字] 2016 Blu-ray CEE 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-HDCLUB 45.92G 2819次影评


查看详情

[BT下载]死侍 [CEE原盘中字] 2016 Blu-ray CEE 1080p AVC DTS-HD MA 5.1-HDCLUB 45.92G
[BT下载]下流祖父 Dirty.Grandpa.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 39GB

[蓝光原盘] [BT下载]下流祖父 Dirty.Grandpa.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 39GB 2593次影评


查看详情

[BT下载]下流祖父 Dirty.Grandpa.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 39GB
[BT下载]复活/复活战士 Risen.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 32GB

[蓝光原盘] [BT下载]复活/复活战士 Risen.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 32GB 2082次影评


查看详情

[BT下载]复活/复活战士 Risen.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 32GB
[BT下载]远大前程 Fitoor.2016.Untouched-BD50-AVC-ATMOS.TrueHD.7.1-Hon3yHD 30GB

[蓝光原盘] [BT下载]远大前程 Fitoor.2016.Untouched-BD50-AVC-ATMOS.TrueHD.7.1-Hon3yHD 30GB 1232次影评


查看详情

[BT下载]远大前程 Fitoor.2016.Untouched-BD50-AVC-ATMOS.TrueHD.7.1-Hon3yHD 30GB
[BT下载]我怒了/我是愤怒 I.Am.Wrath.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 28GB

[蓝光原盘] [BT下载]我怒了/我是愤怒 I.Am.Wrath.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 28GB 3202次影评


查看详情

[BT下载]我怒了/我是愤怒 I.Am.Wrath.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 28GB
[BT下载]乐高史酷比!:闹鬼的好莱坞 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 17GB

[蓝光原盘] [BT下载]乐高史酷比!:闹鬼的好莱坞 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 17GB 2934次影评


查看详情

[BT下载]乐高史酷比!:闹鬼的好莱坞 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 17GB
[BT下载]死侍 Deadpool.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 43.63GB

[蓝光原盘] [BT下载]死侍 Deadpool.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 43.63GB 3013次影评


查看详情

[BT下载]死侍 Deadpool.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 43.63GB
[BT下载]爱情的选择/选择 The.Choice.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 44GB

[蓝光原盘] [BT下载]爱情的选择/选择 The.Choice.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 44GB 1829次影评


查看详情

[BT下载]爱情的选择/选择 The.Choice.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 44GB
[BT下载]佐州自救兄弟2 Ride.Along.2.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 41GB

[蓝光原盘] [BT下载]佐州自救兄弟2 Ride.Along.2.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 41GB 1568次影评


查看详情

[BT下载]佐州自救兄弟2 Ride.Along.2.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 41GB
[BT下载]西游记之三打白骨精[3D原盘]2016.CHINESE.1080p.3D.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 44G

[蓝光原盘] [BT下载]西游记之三打白骨精[3D原盘]2016.CHINESE.1080p.3D.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 44G 2195次影评


查看详情

[BT下载]西游记之三打白骨精[3D原盘]2016.CHINESE.1080p.3D.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 44G
[BT下载]西游记之三打白骨精 2016.CHINESE.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 36GB

[蓝光原盘] [BT下载]西游记之三打白骨精 2016.CHINESE.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 36GB 2439次影评


查看详情

[BT下载]西游记之三打白骨精 2016.CHINESE.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-RARBG 36GB
[BT下载]维齐尔/第五步 Wazir.2016.Untouched.BD50.AVC.TrueHD.7.1.EX.5.1 -Hon3yHD 42GB

[蓝光原盘] [BT下载]维齐尔/第五步 Wazir.2016.Untouched.BD50.AVC.TrueHD.7.1.EX.5.1 -Hon3yHD 42GB 1808次影评


查看详情

[BT下载]维齐尔/第五步 Wazir.2016.Untouched.BD50.AVC.TrueHD.7.1.EX.5.1 -Hon3yHD 42GB
[BT下载]第五波/第五毁灭[自带中字]2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 38GB

[蓝光原盘] [BT下载]第五波/第五毁灭[自带中字]2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 38GB 2178次影评


查看详情

[BT下载]第五波/第五毁灭[自带中字]2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 38GB
[BT下载]渎职/欺诈之外 Misconduct.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 22GB

[蓝光原盘] [BT下载]渎职/欺诈之外 Misconduct.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 22GB 2471次影评


查看详情

[BT下载]渎职/欺诈之外 Misconduct.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 22GB
[BT下载]正义联盟大战少年泰坦 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 21.8GB

[蓝光原盘] [BT下载]正义联盟大战少年泰坦 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 21.8GB 2328次影评


查看详情

[BT下载]正义联盟大战少年泰坦 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 21.8GB
[BT下载]自杀森林 The.Forest.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 32GB

[蓝光原盘] [BT下载]自杀森林 The.Forest.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 32GB 2524次影评


查看详情

[BT下载]自杀森林 The.Forest.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 32GB
[BT下载]遗弃 Forsaken.2015.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 21.57GB

[蓝光原盘] [BT下载]遗弃 Forsaken.2015.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 21.57GB 1879次影评


查看详情

[BT下载]遗弃 Forsaken.2015.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 21.57GB
[BT下载]倒数追击 Countdown.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 21GB

[蓝光原盘] [BT下载]倒数追击 Countdown.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 21GB 1896次影评


查看详情

[BT下载]倒数追击 Countdown.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 21GB
[BT下载]乐高DC超级英雄:正义联盟 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 15GB

[蓝光原盘] [BT下载]乐高DC超级英雄:正义联盟 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 15GB 2535次影评


查看详情

[BT下载]乐高DC超级英雄:正义联盟 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 15GB
[BT下载]锅盖头3:绝地反击 Jarhead.3.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 36GB

[蓝光原盘] [BT下载]锅盖头3:绝地反击 Jarhead.3.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 36GB 2685次影评


查看详情

[BT下载]锅盖头3:绝地反击 Jarhead.3.2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 36GB
[BT下载]蝙蝠侠:血脉恩仇 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 25GB

[蓝光原盘] [BT下载]蝙蝠侠:血脉恩仇 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 25GB 1771次影评


查看详情

[BT下载]蝙蝠侠:血脉恩仇 2016.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.5.1-RARBG 25GB
[BT下载]神探夏洛克[花絮碟]2016.BONUS.DISC.1080i.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.2.0-RARBG 20GB

[蓝光原盘] [BT下载]神探夏洛克[花絮碟]2016.BONUS.DISC.1080i.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.2.0-RARBG 20GB 2065次影评


查看详情

[BT下载]神探夏洛克[花絮碟]2016.BONUS.DISC.1080i.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.2.0-RARBG 20GB
[BT下载]神探夏洛克 Sherlock.2016.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 25GB

[蓝光原盘] [BT下载]神探夏洛克 Sherlock.2016.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 25GB 2507次影评


查看详情

[BT下载]神探夏洛克 Sherlock.2016.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 25GB
1